دکتر هومن انگورانی

متخصص پزشکی ورزشی،  دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

انگورانی

دکتر حمید آقا علی نژاد

دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی – دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه تربیت مدرس و معاون فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

dr.agha ali nejad

دکتر امیر حسین براتی

متخصص پزشکی ورزشی، دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و مدیر ستاد پزشکی ورزشی مستقر در ورزشگاه آزادی، رئیس کمیته پوشش پزشکی مسابقات فدراسیون پزشکی ورزشی

براتی

دکتر مهرشاد پورسعید اصفهانی

متخصص پزشکی ورزشی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مسوول کمیته پزشکی فدراسیون های تنیس و ورزشهای رزمی، معاون درمان سابق بیمارستان طالقانی

مهرشاد

دکتر محمد حضوری

دکترای تخصصی (PhD) علوم تغذیه، استادیار دانشگاه علوم پزشکی قم و مسئول کمیته تغذیه فدراسیون پزشکی ورزشی ایران

حضوری

دکتر فرزین حلب چی

متخصص پزشکی ورزشی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران، رئیس سابق انجمن پزشکی ورزشی ایران

حلبچی

دکتر کوروش  جعفریان

دکترای  تغذیه بالینی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر-جعفریان2

دکتر حمید رجبی

 دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی – دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی ، دانشکده علوم ورزشی  دانشگاه خوارزمی

dr.hamid rajabi

دکتر شاهین صالحی

متخصص پزشکی ورزشی،  عضوء هیات رئیسه انجمن علمی پزشکی ورزشی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

صالحی

دکتر محمد صمدی

دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی، کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

صمدی

دکتر امیرحسین عابدی یکتا

متخصص پزشکی ورزشی، مدیر گروه و استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

یکتا

دکتر رضا غیاثوند

دکترای تخصصی (PhD) علوم تغذیه، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

غیاثوند

دکتر علی مظاهری نژاد

متخصص پزشکی ورزشی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران  

مظاهری

دکتر بهمن میرزایی

دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی – استاد گروه فیزیولوژی ورزشی ، دانشکده علوم ورزشی  دانشگاه گیلان ، عضو کمیسیون علمی فدراسیون جهانی کشتی و مدرس علم تمرین فدراسیون جهانی کشتی

dr.bahman mirzaei

دکتر فریبرز هوانلو

دکتری تخصصی بازتوانی جسمانی – دانشیار گروه تندرستی و بازتوانی ورزشی ، دانشکده علوم ورزشی ، دانشگاه شهید بهشتی ، دبیر انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ایران

dr. hovanlo