فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران همواره در پی آنست که علاوه بر معاینات و معالجات مربوط به ورزشکاران و آماده سازی آنان برای حضور در تمرینات ورزشی مطالب و مسائل ورزشی را از دیدگاه پزشکی ورزشی یعنی در حقیقت با یک رویکرد علمی مطرح سازد چه فقط در اینصورت است که مدیران، مربیان و ورزشکاران و همچنین صاحبان اماکن ورزشی با مفهوم واقعی ورزش و چگونگی پیشرفت آن آشنا می شوند.

با توجه به رویکرد فوق فدراسیون پزشکی ورزشی نسبت به برگزاری همایش رویکرد پزشکی ورزشی به بدن سازی، آمادگی جسمانی، تغذیه، مکمل های ورزشی و نمایشگاه مربوطه اقدام نموده و در مدت سه روز برگزاری همایش، نمایشگاهی از امکانات قابل عرضه برای موضوع همایش در سالن های مجاور سالن همایش برگزار میگردد تا علاقمندان بتوانند از این امکانات بطور عینی بازدید نمایند.

اینک بطور خلاصه توضیحی در مورد هرکدام داده میشود:

۱-همایش عمومی- این همایش در سالن اجتماعات هتل المپیک تهران با ظرفیت ۶۰۰ صندلی برگزار میگردد و سخنرانان در موضوعات مختلف به ارائه دستاوردهای پزشکی ورزشی پرداخته و به سئوالات حاضران پاسخ می دهند. سخنرانان شامل اساتید پزشکی ورزشی، مربیان کار آزموده، صاحبان حرف مربوطه برای معرفی دستاوردهای خود می باشند.

۲-کارگاه های تخصصی – در کنار همایش عمومی، کارگاههای تخصصی بدنسازی و آمادگی جسمانی، آزمونهای آمادگی و تحلیل آنها، تغذیه و مکمل، ریکاوری و ماساژ درمانی با حداکثر ظرفیت ۵۰ نفر برگزار میگردد.

توجه: در همایش عمومی همه علاقمندان به ورزش می توانند حضور یابند اما در کارگاه های تخصصی فقط افراد با ارتباط شغلی و تحصیلی می توانند حضور یابند.

در نمایشگاه امکان ارائه محصولات زیر وجود دارد:

  • وسائل بدنسازی و آمادگی جسمانی شامل دستگاههای هوازی، سیستم های ایزومتریک، ایزوتونیک، ایزوکنتیک.
  • ابزارها و وسائل آزمون های آمادگی جسمانی، آنالیز بدن.
  • مواد تغذیه ایی و مکمل های عاری از مواد مضر.

همایش و نمایشگاه از تاریخ ۱۱ الی ۱۳ مرداد ماه ۹۶ بمدت سه روز در محل هتل المپیک از ساعت ۸ صبح لغایت ۷ بعدازظهر برگزار میگردد.

در پایان به شرکت کنندگان در همایش، کارگاهها و نمایشگاه گواهی متناسب عرضه خواهد شد و از بهترین سخنران، غرفه داران و مدرسین کارگاها و همچنین فعال ترین شرکت کنندگان تقدیر بعمل خواهد آمد.