مراکز درمانی توانبخشی و فیزیوتراپی

بیمارستان ها و داروخانه ها

کلینیک های تغذیه و رژیم درمانی

دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزش (دولتی و آزاد)

ادارات تربیت بدنی دانشگاه های دولتی وآزاد

فدراسیون ها و هیات های ورزشی

بخش های ورزشی مراکز نظامی و انتظامی

شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده مکمل‌های رژیمی، غذایی و دارویی

شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده دستگاه های بدنسازی و آمادگی جسمانی

شرکت های وارد کننده و تولیدکننده دستگاه های درمانی و توانبخشی

متخصصین پزشکی ورزشی، فیزیوتراپی، طب فیزیکی و توانبخشی، علوم تغذیه و رژیم شناسی، داروسازی، ارتوپدی، پزشکان عمومی

کارشناسان، کارشناسان ارشد و دکترای پزشکی، تغذیه، علوم ورزش و تربیت بدنی

صاحبان باشگاه های بدنسازی کشور

مربیان ورزشی و ورزشکاران حرفه ای

اساتید و دانشجویان رشته‌های مرتبط پزشکی ورزشی و علوم ورزشی

مدیران و کارشناسان ورزشی وزارت خانه ها و سازمان های دولتی و خصوصی

مدیران ارشد ورزشی کشور