راهکارهای تغذیه ای در مدیریت وزن و ترکیب بدنی
برنامه غذایی ایده آل برای ارتقاء عملکرد ورزشی
آخرین دستاورد های علمی در عرصه مکمل ها
بدنسازی در بیماران و گروه های خاص (بانوان، کودکان و سالمندان)
بدنسازی و مصرف مواد و داروها
بدنسازی و تغییرات سلولی مرتبط با آن
جایگاه علم تمرین در بدنسازی، روش ها و ابزار ها
راهکارهای نوین در ریکاوری و پیشگیری از بی تمرینی
دستاورد های جدید در فیزیولوژی ورزش بدنسازی
تاثیرات هایپرتروفی و آتروفی عضلات در آمادگی جسمانی
آزمون به عنوان راهنمای تمرین و بدنسازی
استانداردهای آرگونومیک دستگاه های بدن سازی و آمادگی جسمانی
روش های تشخیص تضمین کیفیت و سلامت مکمل های غذایی، رژیمی و ورزشی