راهنمای ارسال خلاصه مقالات

با سپاس از مشارکت علمی حضرتعالی در نخستین همایش سراسری بدنسازی، آمادگی جسمانی، تغذیه و مکمل های ورزشی، به این وسیله نظر شما را به شرایط ارسال مقالات جهت ارائه در این همایش جلب می نماید. پیشاپیش از رعایت موارد ذیل در فایل ارسالی مقاله، که می تواند کمیته علمی همایش را در مدیریت هرچه مناسب تر بررسی و داوری مقالات یاری دهد، سپاسگذاریم.

جهت ارسال چکیده مقاله هر متقاضی می بایستی به قسمت کاربران و ثبت نام ارسال مقالات مراجعه نموده و پس از ثبت نام  از طریق پروفایل کاربری شخصی اقدام نماید. لازم به ذکر است که مواردی که به صورت نمابر و پست الکترونیک ارسال می گردند، پذیرفته نخواهند شد.

 • خلاصه مقاله ها به زبان فارسی یا زبان انگلیسی پذیرفته می شوند. حداکثر تعداد کلمات پذیرفته شده برای مقاله های فارسی و انگلیسی ۵۰۰ کلمه می باشد (بدون احتساب نام نویسندگان)

متن چکیده مقالات ارسالی بایستی به طور مشخص و به ترتیب در بر گیرنده اجزا زیر باشد:

 1. عنوان: شامل عنوان کامل پژوهش
 2. نام نویسندگان: شامل نام و نام خانوادگی تمام محققان پژوهش. نام ارائه دهنده مقاله با کشیدن خط زیر آن مشخص شود.
 3. تحصیلات و محل خدمت نویسندگان: شامل مرتبه علمی، رشته تحصیلی و نام دانشگاه یا هر سازمانی که مشغول به کار بوده است.
 4. نام، آدرس تماس و پست الکترونیک ارائه دهنده
 5. متن اصلی: به ترتیب شامل سابقه و هدف، مواد و روش ها، یافته ها، نتیجه گیری، واژه های کلیدی (۳ تا ۶)

نکات نگارشی:

 • به منظور نگارش خلاصه مقاله از نرم افزار Word 2003/2007 Microsoft Office استفاده نمایید.
 • فونت به کار برده شده در تمامی مقاله های فارسی B Nazanin و مقاله های انگلیسی Times New Roman باشد.
 • به منظور درج عنوان خلاصه مقاله از اندازه ۱۴ برجسته استفاده نمایید.
 • به منظور درج اسامی نویسندگان خلاصه مقاله از اندازه ۱۲ برجسته استفاده نمایید.
 • به منظور درج تحصیلات و محل انتساب خدمت نویسندگان (Affiliation) از اندازه ۱۰ معمولی استفاده نمایید.
 • به منظور درج آدرس تماس و ایمیل ارائه دهنده از اندازه ۱۰معمولی استفاده نمایید.
 • به منظور درج متن اصلی خلاصه مقاله از اندازه ۱۲ معمولی استفاده نمایید و سر تیتر‌ها با استفاده از اندازه ۱۲ برجسته نگارش گردد.

 دریافت فایل راهنمای ارسال خلاصه مقالات