سخنرانی های علمی و تحقیقاتی و کاربردی از اساتید برتر کشور
برگزاری کارگاه های آموزشی پزشکی ورزشی
ارائه دیدگاه های تولیدکنندگان و واردکنندگان
برپایی نمایشگاه تخصصی جانبی
انتشار کتاب همایش و نمایشگاه
ارائه مقالات علمی برتر
اعطای امتیاز بازآموزی