اطلاعیه غرفه سازی

صاحبان غرفه های نمایشگاه می توانند  به دو صورت نسبت به تجهیز غرفه های خود اقدام نمایند :

الف- از طریق غرفه های استاندارد که توسط شرکت تمشکین راد در اختیار ایشان قرار میدهد .

ب- تهیه، تدارک و ساخت غرفه رأساً توسط صاحبان غرفه ها .

خواهشمند است به جزئیات زیر توجه فرمائید :

الف- غرفه های که از طریق شرکت تمشکین راد واگذار میگردد .

  1. غرفه ها حسب پلان حاضر با اندازه های ذکر شده در پلان واگذار میگردد و امکان ادغام دو یا چند غرفه مجاور هم نیز ممکن میباشد.
  2. روشنائی عمومی، سیستم گرمائی یا سرمائی، خدمات داخلی از قبیل نظافت ، موکت نو جهت کف غرفه و راهروها با نایلون روی آن، میز و صندلی و کتیبه نویسی از سوی شرکت تأمین می گردد.

ب- غرفه هایی که رأساً توسط صاحبان غرفه ها ساخته خواهد شد.

در این رابطه به فرم مقرارت طراحی و غرفه آرائی هتل المپیک ( پیوست ) مراجعه شود.

دانلود فرم مقررات طراحی و غرفه آرائی