حامیان مالی


تجهیزات پزشکی ورزشی و بدنسازی

 تاریخ های مهم


پایان ثبت در نام نمایشگاه

۳۰ تیر ۱۳۹۶
.

تمام شد

روز برگزاری همایش

۱۱ مرداد ۱۳۹۶
{"animation":"smooth","circlewidth":"0.03333","backgroundwidth":"0.9","backgroundcolor":"#313332","is_days":"1","daysbackgroundcolor":"#e3be32","is_hours":"1","hoursbackgroundcolor":"#36b0e3","is_minutes":"1","minutesbackgroundcolor":"#75bf44","is_seconds":"0","secondsbackgroundcolor":"#66c5af","days_text":"\u0631\u0648\u0632","hours_text":"\u0633\u0627\u0639\u062a","minutes_text":"\u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647","seconds_text":"\u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647"}

پایان ارسال مقالات

۲۳ تیر ۱۳۹۶
.

تمام شد

پایان ثبت نام در همایش

۲ مرداد ۱۳۹۶
{"animation":"smooth","circlewidth":"0.03333","backgroundwidth":"0.9","backgroundcolor":"#313332","is_days":"1","daysbackgroundcolor":"#e3be32","is_hours":"1","hoursbackgroundcolor":"#36b0e3","is_minutes":"1","minutesbackgroundcolor":"#75bf44","is_seconds":"0","secondsbackgroundcolor":"#66c5af","days_text":"\u0631\u0648\u0632","hours_text":"\u0633\u0627\u0639\u062a","minutes_text":"\u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647","seconds_text":"\u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647"}
Slide1
Slide2
Slide3
Slide4
Slide5
Slide6
Slide7
Slide8

اطلاعیه ها


در صورت بروز هرگونه مشکل در روند ثبت نام می توانید با شماره تلفن ۰۹۹۰۴۰۱۸۹۱۰ و ۰۹۳۵۴۲۴۷۶۶۶  تماس حاصل فرمائید.

راهنمای گام به گام ثبت نام در همایش را می توانید در اینجا ببینید.
فقط متقاضیانی که در همایش عمومی ثبت نام می کنند، می توانند پکیج کیف، کتاب همایش، دو وعده ناهار و پنج میان وعده دریافت نمایند، و از سخنرانی های سالن همایش بهره مند شوند.
Attention

حامیان معنوی